Shotokan

Shotokan

 

Namnet Shotokan var ursprungligen namnet på den byggnad där högkvarteret för Funakoshis Karate-Do bedrevs. "Shoto" var en pseudonym för Funakoshi, "Kan" står för byggnad vilket innebär att otokan kan översättas med "Shoto's byggnad" d.v.s. Funakoshis byggnad.

 

Enligt traditionen utvecklades Kara-Te för mer än 500 år sedan, det som en följd av att kung Shoha förbjöd alla vapen på den japanska ön Okinawa. Det var dock inte förrän Sensei Gichin Funakoshi (1868-1957), som utvecklade och spred stilen i början av 1900-talet, som stilen blev mer känd och populär, först på Okinawa och sedan i Japan.

 

Masatoshi Nakayama som var född i samurajfamilj och Funakoshis elev, utvecklade karaten vidare och 1948 bildades Japan Karate Association (JKA) med Gichin Funakoshi som "Chief InstructorEmeritus" och Masatoshi Nakayama som "Technical Director". Nakayama skrev över 20 karateböcker och spred kunskap om Shotokan-karaten över världen. Shotokan är idag den största karatestilen och Japan Karate Association är världens största karateorganisation, med över 15 miljoner medlemmar. Till Sverige kom Japan Karate Association med Sensei Ted Hedlund 1970. Japan Karate Association Sweden grundades 1972 och har idag över 40 klubbar över hela landet. Sensei Ted Hedlund är i dag den högst graderade i Sverige med 7 dan tillsammans med Sensei Görgen Sökare 7 dan.

 

Shotokan är försvarsinriktat, och det är lättare att träffa den som anfaller - när man anfaller själv. Fördelning sparkar mot slag ligger nära 50/50 men att blockera andras slag är de första man får lära sig. Mycket tid läggs på tänjning av främst ben och höftmuskulatur.

 

Ordlista

 

Japanska ord som används inom Karaten.

 

Dojo (doo-joo)

Plats eller hall där stridskonsten praktiseras

Hajime (ha-ji-me)

Starta eller begynna

Karate-gi (ka-ra-te-gi)

Karatedräkt

Makiwara (ma-ki-wa-ra)

Bräda att slå på för att träna fokusering

Modotte (mo-do-t-te)

Befallning till ro eller avspänning

Mokuso (mo-ku-so)

Befallning att återvända till den ursprungliga platsen

Narande (na-ra-n-de)

Befallning til uppställning

Obi (o-bi)

Bälte

Rei (re-i)

Befallning för bugning (hälsning)

Shomen (sho-o-me-n)

Huvudväggen

Shomen ni rei

Bugning framåt

Sensei (se-n-se-i)

Lärare, instruktör

Sensei ni rei

Bugning mot läraren

Otagai ni rei

Bugning mot varandra

Seiretsu (se-i-re-Tsu)

Befallning till uppställning före och efter lektionen

Seiza (se-i-za)

Ett formellt japanskt sätt att sitta

Tatte (ta-t-te)

Befallning att resa sig upp från Seiza positionen

Vanliga räkneord som används i Dojon.

Ichi (i-chi)

ett

Ni (ni)

två

San (sa-n)

tre

Shi (shi)

fyra

Go (go)

fem

Roku (ro-ku)

sex

Shichi (shi-chi)

sju

Hachi (ha-chi)

åtta

Ku (ku)

nio

Ju (ju-u)

tio

Viktiga ord inom Karaten.

A

 

Age

Lyfta upp

Age-uke

Uppåtgående blockering med armen

Age-zuki

Uppåtgående slag (först rakt)

B

 

Bushido

Krigarens väg

C

 

Choku

Rak

Choku-zuki

Rakt slag

Chudan

Bröst- och magtrakten

Chudan-choku-zuki

Rakt slag mot Chudan

Chudan-mae-geri

Spark mot Chudan

Chudan-shuto-uke

Blockering med handkanten vid Chudan-attack

D

 

Dachi

Benställning

Dan-zuki

Mer än ett slag med samma arm

Dojo

Plats där stridskonsten praktiseras

E

 

Empi

Armbåge

Empi-uchi

Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt

F

 

Fudo-dachi

Inrotad benställning (fötterna paralella)

G

 

Gedan

Nedre delen av kroppen (underlivet)

Gedan-barai

Blockering nedåt

Gedan-choku-zuki

Rakt slag mot Gedan

Gedan-kekomi

Genombrytande spark mot Gedan

Gedan-tzuki

Slag mot Gedan

Gedan-uke

Blockering nedåt

Gi

Dräkt

Gyaku-zuki

Omvänt slag, ex: vänster arm då höger ben är framåt

H

 

Hachiji-dachi

Avstånd höftbred +45° vinkel på fötterna

Haishu

Baksidan av handen

Haishu-uchi

Slag mot Haishu

Haishu-uke

Blockering med Haishu

Haisoku

Ovansidan av foten (vristen)

Haito

Området mellan pekfingrets kant och tummen

Haito-uchi

Slag mot Haito

Hajime

Starta

hangetsu-dachi

Benställning med knäna inåtriktade

Hangetsu kata

En formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi

Hanmi

Färdigställning med högerna 45° framåt

Heiko-dachi

Avstånd höftbredd och fötterna rakt fram

Heisoku-dachi

Fötterna tillhipa riktade framåt

Hidari

Vänster

Hiji

Armbåge

Hiji-ate

Genombrytande armbågsteknik

Hiji-ichi

Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt (se Empi-uchi)

Hiraken

Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden

Hizagashira

Knäskålen

J

 

Jijy-kumite

Sparring (free-fighting)

Jodan

Ansiktet

Jodan-age-uke

Uppåt blockering vid attack mot ansiktet

Jodan-choku-zuki

Rakt slag mot ansiktet

Jodan-kekomi

Genombrytande spark mot ansiktet

Jodan-mae-geri

Spark framåt mot ansiktet

Juji-uke

Blockering med korsade armar

K

 

Kagi-zuki

Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90° vinkel

Kaisho

Öppen hand

Kakato

Häl

Kanku

Katateknik

Karate

Tom hand

Karate-gi

Karatedräkt

Krateka

Karateutövare

Kata

Formella övningar

Keage

Snärtig sparkteknik

Kekomi

Genombrytande sparkteknik

Kendo

Svärdstrid

Kentsui

Teknik med utsidan av handen när denna är knuten

Kentsui-uchi

Slag med Knetsui

Keri

Spark

Keri-wasa

Sprakteknik

Kiai

Skrik

Kiba-dachi

Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade

Kihon

Grundteknik

Kihon kumite

Grundsparring

Kizami-zuki

Slag med främre handen

Kokutsu-dachi

Benställning med 2/3 av tygnden på bakre foten

Ko-shi

Främre trampdynan

Kumite

Sparring

M

 

Ma-ai

Avståndsbedömning

Mae-ashi-geri

Spark framåt med främre benet

Mae-empi-uchi

Armbågsteknik framåt

Mae-geri

Framåt spark

Mae-geri-keage

Snärtig framåtspark

Mae-geri-kekomi

Genombrytande spark framåt

Mae-hiji-ate

Genombrytande armbågsteknik framåt

Mae-tobi-geri

"Flygande" spark framåt

Makiwara

En bräda att slå på för att träna fokusering

Mawatte

Vänd

Mawashi-geri

Rund-spark med Ko-shi eller Haisoku som träffar i 90° vinkel

Mawashi-zuki

Ett rund-slag

Migi

Höger

Mikazuki-geri

Rndspark med insidan av foten

Modotte

Befallning att återvända till den ursprungliga platsen

Mokuso

Befallning till meditation eller stilla kontemplation före och/eller efter lektionen

Morote-uke

Blockering där båda händerna används Uchi-uke med stöd av andra handen

Musubi-dashi

Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45°

N

 

Nagashi-uke

Blockering vid förflyttning bakåt

Nagashi-zuki

Slag under förflyttning

Naotte

Slappna av

Neko-ashi-dachi

Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft

Nidan-geri

Dubbel "flygand" framåt spark

Nihon-nukite

Handteknik med två fingrar

Nukite

De tre främre fingertopparna används

O

 

Obi

Bälte

Oi-zuki

Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet

Otagenirei

Hälsa mot varandra

Otoshi-empi-uchi

Armbågsteknik nedåt

Otochi-uk

Blockering rakt nedåt med armen

Otoshi-hiji-ate

Armbågsteknik nedåt (se Otoshi-empi-uchi)

R

 

Rei

Hälsa, buga

Reinoji-dachi

Benställning där fötterna formar ett L

Rensoku-geri

Kombinationsspark

Renzuki

Alternerande slag med båda händerna

S

 

Sanchin-dachi

Benställning med en fot på 30° axelavstånd bakom främre foten, knäna inåtpressade

Sanren-zuki

Tre slag i rad

Seiken-choku-zuki

Rakt slag där knogarna träffar

Seiretsu

Uppställning

Seisa

Sitt ned

Sensei

Lärare, instruktör

Sensei ni rei

Bugning mot läraren

Shizen-tai

Natrulig position med benen

Shomen

Huvudväggen

Shomen ni rei

Bugning framåt

Shuto

Huvudkanten mellan lillfingret och handleden

Shuto-uchi

Slag mot Shuto

Shuto-uke

Blockering med Shuto med böjd arm

Sochin-dachi

Diagonal bredbent benställning

Sokuto

Fotens yttre kant

Sokuto keage

Snartig sparkteknik med Sokuto

Soto-uke

Blockering med handleden utifrån in mot centrum

Suki

Öppnande, inledning

T

 

Tameshi-vari

Test av teknikernas styrka

Tanden

Medelpunkt

Tate

Uppåt

Tate-empi-uchi

Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-hiji-ate

Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-shuto-uke

Blockering med Shuto med rak arm

Tate-zuki

Rakt slag med knytnäven lodrät

Tatte

En befallning att resa sig upp från Seiza positionen

Teiji-dachi

Benställning formad som ett T med 30 cm avstånd mellan fötterna

Teisho

Nedre kanten av handflatan

Teisho-uchi

Slag med Teisho i båge

Teisho-uke

Blockering med Teisho

Teisho-zuki

Rakt slag med Teisho

Te-nagashi-uke

Följsam blockering med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt

Te-osae-uke

Blockering nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt

Tobi-keri

Hoppspark

Tobi-yoko-geri

Hoppspark åt sidan

Tsuki

Rakt slag

Tsuki-wasa

Tsuki tekniker

U

 

Ushi

Slag i båge

Uchi-hachiji-dachi

Benställning med fötterna 45° ionåt samt höftbredds avstånd

Uchi-uke

Blockering med handleden inifrån utåt

Uchi-wasa

Uchi tekniker

Uke

Blockering

Uraken

Baksidan av knytnäven

Uraken-uchi

Slag mot Uraken

Ura-zuki

Rakt slag med knuten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd

Ushiro

Baktåt

Ushiro-geri

Bakåtriktad spark

Ushiro-empi-uchi

Bakåtriktad armbågsteknik

Ushiro-hiji-ate

Bakåtriktad armbågsteknik

W

 

Wan

Arm

Y

 

Yame

Sluta

Yoi

Färdigställning, båda fötterna

Yoko

Sida, tvär

Yoko-empi-uchi

Armbågsteknik åt sidan

Yoko-geri

Spark åt sidan

Yoko-geri-keage

Snärtig spark åt sidan

Yoko-geri-kekomi

Genombrytande spark åt sidan

Yoko-hiji-ate

Armbågsteknik åt sidan

Yoko-kekomi

Genombrytande spark åt sidan

Yoko-tobi-geri

Hoppspark åt sidan

Z

 

Zenkutsu-dachi

Benställning med 60 % av tygnden på främre benet, Avstånd 80-100 cm mellan främre och bakre foten, Höftbredds avstånd i sidled, Främre foten lätt inåtriktad, bakre foten maximalt framåtvänd