Gradering

Gradering

 

Vid en gradering har du möjlighet att komma upp en till ny KYU (grad). Knattar graderar två gånger till ny grad.

 

Som nybörjare flyttas du upp till kommande grad efterhand som du blir duktigare i sporten. Detta sker genom ett prov "Gradering".

 

Gradering är frivilligt.

 

Första knattegradering kan ske efter ett års träning, dvs efter två terminer.

 

Vid gradering betalas en graderingsavgift.

 

Efter godkänd gradering byter du till ett nytt bälte med annan färg "högre grad". Du börjar med vit färg och går sedan upp till svart bälte i nio steg. Även svart bälte kan sedan tas i flera steg efter lång och hård träning.

 

Som nybörjarknatte har du möjlighet att gradera efter att du har tränat i två terminer. Därefter kan du gradera i slutet av varje termin. Knattar graderar två gånger till varje ny grad.

Vuxennybörjare kan gradera efter varje termin.

Förutsättningen för en gradering är ett aktivt tränande.

 

Då du graderar visar du upp dina kunskaper för en examinator. Du visar upp KIHON, KUMITE och KATA som tillhör den KYU du graderar till. Graderingarna blir mer avancerade ju närmare du kommer svart bälte.

 

Vi graderar en gång per termin.

 

Vid din första gradering får du ett graderingshäfte som du därefter alltid kommer att ha med dig vid dina kommande graderingar.

I häftet fyller examinatorn du graderar för i vilken grad du har graderat till. Häftet gäller upp till svart bälte.

Vi kan gradera upp till 1 KYU. För gradering till svarta bälten tar klubben hjälp av Sensei Paul kee 7 dan, Sverige, chefsinstruktör för BKO.

 

 

RÖTT BÄLTE (9 KYU)

 

KATA - Taikyoku Shodan

KIHON

 • Kibadachi och Chokuzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai
 • Zenkutsudachi Ageuke
 • Zenkutsudachi Sotouke
 • Zenkutsudachi Uchiuke
 • Maegeri
 • Maegeri Gyakuzuki
 • Mawashigeri

KUMITE - Gohon kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan

Försvar: Ageuke samt Sotouke

 

ORANGE BÄLTE (8 KYU)

 

KATA - Heian Shodan

KIHON

 • Kibadachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sotouke Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke
 • Maegeri
 • Maegeri Oizuki
 • Mawashigeri
 • Kibadachi Yokokeage geri

KUMITE - Gohon kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan

Försvar: Ageuke Gyakuzuki samt Sotouke Gyakuzuki

 

GULT BÄLTE (7 KYU)

 

KATA - Heian Nidan samt föregående Katas

KIHON

 • Kibadachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai
 • Kokutsudachi Shutouke (framåt och bakåt)
 • Gyaku-uchiuke Maegeri Gyakuzuki
 • Maegeri Gyakuzuki
 • Mae-ashigeri (landa bakåt) Kizamizuki (baklänges)
 • Mawashigeri
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Kibadachi Yokokeage Geri
 • Kibadachi Yokokekomi Geri

KUMITE - Gohon Kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan

Försvar: Ageuke Maegeri samt Sotouke Mae-ashigeri Gyakuzuki

 

GRÖNT BÄLTE (6 KYU)

 

KATA - Heian Sandan samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki samt Gedanbarai
 • Kokutsudachi Shotouke därefter Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Maegeri Oizuki Gyakuzuki
 • Maegeri Jordan därefter Maegeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Maegeri Chudan därefter Mawashigeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Kibadachi Yokokeage Geri
 • Zenkutsudachi Kekomigeri

KUMITE - Ippon Kumite

Attack:Oizuki Jodan, Oizuki Chudan, Maegeri Chudan

Försvar: Valfri block och kontring

 

BLÅTT BÄLTE (5 KYU)

 

KATA - Heian Yodan samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki, Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki samt Gedanbarai (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi
 • Zenkutsudachi Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke därefter Zenkutsudachi Gyakuzuki (fram och tillbaka)
 • Kokutsudachi Moroteuke
 • Maegeri Oizuki Gyakuzuki samt Gedanbarai
 • Maegeri Chudan därefter Maegeri Jodan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Maegeri Jordan därefter Mawashigeri Jodan (3ggr fram och tillbaka)
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri framåt, med samma ben Yokokeage-geri åt sidan

KUMITE - Ippon Kumite

Attack: Oizuki Chudan, Oizuki Jodan, Maegeri Chudan, Kekomigeri

Försvar: Valfri block och kontring

 

BLÅTT BÄLTE (4 KYU)

 

KATA - Heian Godan samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi samt Uraken
 • Zenkutsudachi Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki
 • Kokutsudaschi Uchiuke
 • Kokutsudachi Moroteuke (baklänges)
 • Zenkutsudachi Moroteuke
 • Maegeri Chudan Mawashigeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki därefter på samma ställe Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Kekomigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri med samma ben Yokoekomi åt sidan

KUMITE - Ippon Kumite

Attack: Oizuki Chudan, Oizuki Jodan, Maegeri Chudan, Kekomigeri Chudan, Mawashigeri Chudan/Jodan

Försvar: Valfri block och kontring

 

BRUNT BÄLTE (3 KYU)

 

KATA - Tekki Shodan samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uraken Gyakuzukii
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi, vänd baklänges Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Kokutsudachi Shutouke därefter Mae-ashi-geri Nukite
 • Kokutsudachi Shutouke vänd baklänges därefter Mae-ashi-geri Nukite Kizamuzuki
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyaku-haito, vänd baklänges Kibadachi Tetsui därefter Gyakuzuki (2ggr/sida)
 • Zenkutsudachi Maegeri Mawashigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Oizuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Gyakuzuki
 • Ushirogeri
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Ushirogeri Kekomigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri Ushirogeri (samma ben)

KUMITE - samtliga Gohon Kumite i följd - Ju Ippon Kumite

Attack: Oizuki Jodan, Oizuki Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Kekomigeri Ushirogeri

Försvar: Valfri block och kontring

 

Ju Kumite, 1 motståndare

 

BRUNT BÄLTE (2 KYU)

 

KATA - Bassai Dai samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uraken Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke (2 steg fram sedan 1 steg bak) därefter steg åt sidan Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mawashiempi
 • Zenkutsudachi Maegeri Mawashigeri (samma ben) Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Maegeri Uchimawashigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ushirogieri
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Ushirogeri Kekomigeri Ushimawashigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri Mawashigeri (samma ben)
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki 4 väderstrecken (180', 90', 180', 90') 4 slag

KUMITE - Ju-Ippon Kumite (samma som till 3KYU)

 

Ju Kumite, 2 motståndare

 

BRUNT BÄLTE (1 KYU)

 

KATA - Kanku Dai samt föregående Katas

KIHON

 • Zenkutsudachi Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki
 • Kokutsudachi Shutouke Mae-mawashigeri Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai Gyakzuki Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi Mawashigeri Mae-Kekomigeri Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ushirogeri Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Uraken Gyakuzuki (2ggr/sida)
 • Zenkutsudachi Maegeri Keagegeri Kekomigeri Ushirogeri (2ggr/sida)

KUMITE - Ju Ippon Kumite, Ju Kumite 3 motståndare