Om Kalmar Karateklubb

Vi arbetar aktivt med att vara en modern och säker förening där glädje, utbildning, trygghet och gemenskap är viktiga grundstenar. Vi är certifierade som en ”Säker och Trygg Förening” genom ett samarbete med Kalmar kommun.
Klubben bildades år 1986 av Stefan Erlandsson och Peter Andersson. Idag har klubben ca 100 aktiva medlemmar.

Våra aktiva medlemmar är mellan 7-70 år. Vi tränar för att varje individ ska få ut så mycket som möjligt vid varje träning. Vi tar in nybörjare varje termin, både barn och vuxna.

Det är våra medlemmar som gör klubben och vi vill att alla ska känna delaktighet, ansvar och gemanskap.
Vår Klubblokal och Dojo ligger i Giraffens Köpcentrum med ingång mot Erik Dahlbergs väg, samma entre som Kalmar Superbowl.

Kontakta oss gärna om du har frågor om, karate, att börja träna, om du vill anlita oss för en aktivitet, om du önskar hyra vår dojo eller har någon annan fråga. Skicka e-post till info@kalmarkarate.se

GDPR-Policy

För att Kalmar Karateklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Det kan röra sig om att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunikation med medlemmarna (t. ex kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlems- och träningsavgifter.

Kalmar Karateklubb behandlar även personuppgifter för att ansöka om LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd som avser att stödja idrottslig verksamhet för barn mellan 7 och 25 år).

De personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kalmar Karateklubb genomför årligen en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår (t. ex vid uppsägning av medlemskap) så kommer personuppgifterna att raderas.

Klubbuppgifter

Kalmar Karateklubb
Box 907
391 29 Kalmar


Besöksadress:
Giraffens Köpcentrum, Polhemsgatan 6

Bankgiro: 5604-7434
Swish: 123 165 81 11
Organisationsnr: 832401-6305
Föreningsnr: 23347-61
E-post: info@kalmarkarate.se

Medlemskap: Svenska Karateförbundet
Medlemskap: Svenska Sydöstra Karateförbundet
Medlemskap: Bushido Karate Organisation

Avgifter
Det är först när medlems- och träningsavgiften är betalad som du är försäkrad.
När du har betalat in medlemsavgiften blir du medlem i klubben under inevarande år. Medlemsavgiften ger dig möjlighet att träna under din grupps träningspass, medverka på extra träningspass och klubbläger. Du får även möjlighet att åka på läger i närområdet.

Fr.o.m. VT20
Medlemsavgift/år
200 kr (gäller alla)

Träningsavgift/termin
600 kr Knattar (7-14 år)
900 kr Vuxna (fr 15 år)

Prova-på
2 gånger gratis. Går du fler prova-på-pass betalar du 50kr/gång om du därefter väljer att inte fortsätta.

Engångspass
50 kr/gång

Familjerabatt (minst 3 från samma familj)
50 kr rabatt/pers och termin

Studentrabatt för Linnéstudenter
100 kr rabatt/per termin

Graderingsavgift
130 kr vid varje gradering

Lägerkostnad
100-500 kr. Alla avgifter betalas efter utsänt betalningsunderlag med undantag för graderings- och lägeravgifter som betalas på plats med Swish.
Styrelse
Styrelsen arbetar aktivt för att utveckla klubben och värnar om dig som medlem.

Vår styrelse 2022
Ordförande – Stefan Kappers
Vice ordförande – Niklas Gustavsson
Kassör – Helene Dahlgren
Ledamot – Åse Wendelbo
Ledamot – Thorbjörn Larsen

Valberedning
Per Hamrin

Styrelsemöten
Styrelsemöten hålls torsdagar kl 19:00-20:00 udda veckor.

Postadress

Kalmar Karateklubb
C/O Dahlgren
Kalmarvägen 110
393 65 Kalmar

Besöksadress

Giraffens Köpcentrum
Polhemsgatan 6

Samma entré som Kalmar Superbowl.

Kontakt

info@kalmarkarate.se
Swish 123 165 81 11

Följ oss

© Kalmar Karateklubb