Skip to main content

Träna karate

Karate kan utövas av alla oavsett ålder. Shotokankarate, den stil vi utövar, är känd för dess långa, yviga, kraftfulla och raka tekniker som utförs med djupa ställningar.
För dig som inte har dräkt går det bra att träna i joggingbyxor och t-shirt. Vi tränar alltid barfota.

Viktigt att veta inför träning

 • Tvätta ALLTID dina fötter före träning.
 • Kom i tid och buga alltid när du går in i Dojon.
 • Använd inga smycken under träning, pga skaderisk.
 • Klipp naglar på händer och fötter före träning, pga skaderisk.
 • Vi medlemmar visar hänsyn och respekt gentemot varandra och andra människor.
 • Alla medlemmar hjälper nya och yngre medlemmar.
 • Godis, tobak, alkoholhaltiga drycker är förbjudna i lokalen.
 • Bråk och/eller olämpligt uppförande medför avstängning.
 • Vi vill att föräldrar hämtar uppe i lokalen.

Att träna Karate

Att träna Karate innebär att du tränar hela kroppen och ökar din styrka och smidighet. Karate innebär också träning i självförsvar. Många tränar Karate för att det är en ypperlig träningsform för att hålla sig vältränad och samtidigt utveckla sin koordination, rörlighet och styrka. Framförallt utvecklas en bra bålstyrka vilket gör att personer med ryggproblem stärker upp muskulaturen och i många fall kan bli fria från sina symtom. Karate har hjälpt många med koncentrationssvårigheter att hålla ett bättre fokus.

Träningen sker alltid med en instruktör som börjar träningen med upprop, leder träning och avslutar träningen med meditation. Denna struktur skapar en harmonisk inlärningsmiljö som fokuserar på det man gör just här och nu. Barnträningen hålls med fokus på att leken ska vara ett naturligt inslag i träningen. Vuxenträningen ska också vara rolig men här läggs ett större fokus på att det ska bli ett bra träningspass där stryka, kondition, koordination, teknik m.m. vägs in. Träningen bygger mycket på att vi tar hjälp av varandra, där attacker med slag och sparkar följs av motpartens blockering och kontring. Utövandet från båda sidor ska alltid ske med kontroll. Skador är väldigt sällsynta men blåmärken får alla vi som älskar kampsport leva med. För de som vill tävla hålls speciella tävlingsträningar.

Karate (Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. De flesta räknar Funakoshi Gichins uppvisning i Tokyo 1922 som startskottet i japansk karate.

Karate är indelat i tre delar: kihon (grunder), kata (former) och Kumite (sparring).

Kihonträning (Grundträning)
Grundträningen består av Tsuki (slag), Keri (sparkar) och Uke (blockeringar). Denna teknikträning tränar vi på hela tiden för att till slut uppnå maximal effekt i respektive teknik.

Kata (Form)
Kata är ett bestämt antal förutbestämda rörelser som iscensätter försvar mot attacker mot motståndare. Serierna kombineras med en serie av förutbestämda grundtekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker och kroppsförflyttning åt olika håll.

Kumite (Fighting/sparring)
Kumite är då du praktiskt använder grundteknikerna. Teknikerna i Fighting/Sparring är kontrollerade men lätt kontakt mot kroppen är tillåten. Vid avancerad sparring för brun- och svartbälten tillåts även lätt kontakt mot ansiktet samt hård men välkontrollerad kontakt mot kroppen.

Karate består av

 • Form
  Ambitiös Karateträning i kroppsrörelse eller form, vilken är psykiskt och fysiskt korrekt.
 • Balans
  Alla delar av kroppen måste harmoniera (formen) för att kunna uppnå nödvändig balans och stabilitet då man utför de mångskiftande karateteknikerna.
 • Tyngdpunkt
  Tyngdpunkten skiftar alltid. Detta är nödvändigt för att undvika att ge motståndaren möjlighet till attackera.
 • Kraft
  Karatens grundslag och grundsparkar förvärvar sin styrka vid koncentration av maximal styrka vid träffögonblicket.
 • Hastighet
  Styrkekoncentrationen beror till stor del på den hastighet med vilken karatetekniken utförs. Större hastighet resulterar i större kraft.
 • Kratfkoncentration
  För att förvärva maximal kraft är det nödvändigt att vid träffögonblicket samtidigt använda maximal hastighet i kombination med styrkan från alla delar av kroppen.
 • Musklernas betydelse
  Kraft att röra kropper erhålls via musklerna. Vältränade, kraftfulla och elastiska muskler är nödvändiga.
 • Rytm
  Det rätta framförandet av en serie rörelser är omöjlig utan rytm. En jämn och samtidigt kraftfull växling av kroppen från en teknik till en annan är ett absolut krav.
 • Timing
  Korrekt timing är av yttersta vikt vid utförandet av tekniker. Om timingen är bristfällig misslyckas tekniken.
 • Höfter
  Genom att använda höfterna erhålls maximal kraft vid varje rörelse.
 • Tanden
  TANDEN är området direkt bakom naveln i kroppens centrum. Det är här kroppens tyngdpunkt finns. Japanska budoinstruktörer har ständigt betonat TANDENS betydelse. De anser att här finns livskraftens centrum, samt att detta område tillsammans med höfterna utgör grunden för kraften och balansen vid alla rörelser och tekniker.
Utrustning
Vi tränar barfota i vit dräkt – Gi.

Du som är nybörjare kan träna i joggingbyxa och t-shirt.

Du behöver inte ha dräkt under din nybörjartid. Däremot kräver att du har en dräkt under din gradering. Du som vill träna Kumite (fight) måste ha egna handskar och tandskydd. Det finns även fot- och benskydd att köpa liksom hjälm. All utrustning kan du köpa genom klubben.

Då vi tränar barfota är det viktigt att du alltid har rena fötter under träningen. För att undvika skador är det viktigt att du har kortklippta naglar och att du tar av dig dina smycken.
Instruktörer
Sensei Nicklas Krona, 5 DAN
Sensei Johan Dahlgren, 4 DAN
Sensei Per Hamrin, 1 DAN
Sensei Urban Karlsson, 1 DAN
Sensei William Nordin, 1 DAN
Sensei Gillis Ringblom, 1 DAN
Senpai Leia Hydvall, 1 KYU
Senpai Stefan Kappers, 3 KYU

Karatens filosofi är att du hjälper övriga Karatekas att vidareutvecklas mot högre kunskap och grad.

Vi är alltid två intruktörer till varje träningspass.


Många av våra instruktörer har varit aktiva i vår klubb under lång tid och har därmed god kunskap om hur klubben fungerar.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra instruktörer genom de utbildningar som finns att tillgå via Smålandsidrotten.

Vi har även hjälpinstuktörer som bistår den ordinarie instruktören. På så sätt utbildar vi våra nya instruktörer till att få erfarenhet och kunskap om vårt sätt att leda träningspassen.