Skip to main content

Shotokan

Namnet Shotokan var ursprungligen namnet på den byggnad där högkvarteret för Funakoshis Karate-Do bedrevs. ”Shoto” var en pseudonym för Funakoshi, ”Kan” står för byggnad vilket innebär att otokan kan översättas med ”Shoto’s byggnad” d.v.s. Funakoshis byggnad.
Enligt traditionen utvecklades Kara-Te för mer än 500 år sedan, det som en följd av att kung Shoha förbjöd alla vapen på den japanska ön Okinawa. Det var dock inte förrän Sensei Gichin Funakoshi (1868-1957), som utvecklade och spred stilen i början av 1900-talet, som stilen blev mer känd och populär, först på Okinawa och sedan i Japan.
Masatoshi Nakayama som var född i samurajfamilj och Funakoshis elev, utvecklade karaten vidare och 1948 bildades Japan Karate Association (JKA) med Gichin Funakoshi som ”Chief InstructorEmeritus” och Masatoshi Nakayama som ”Technical Director”. Nakayama skrev över 20 karateböcker och spred kunskap om Shotokan-karaten över världen. Shotokan är idag den största karatestilen och Japan Karate Association är världens största karateorganisation, med över 15 miljoner medlemmar. Till Sverige kom Japan Karate Association med Sensei Ted Hedlund 1970. Japan Karate Association Sweden grundades 1972 och har idag över 40 klubbar över hela landet. Sensei Ted Hedlund är i dag den högst graderade i Sverige med 7 dan tillsammans med Sensei Görgen Sökare 7 dan.

Shotokan är försvarsinriktat, och det är lättare att träffa den som anfaller – när man anfaller själv. Fördelning sparkar mot slag ligger nära 50/50 men att blockera andras slag är de första man får lära sig. Mycket tid läggs på tänjning av främst ben och höftmuskulatur.
Japanska ord inom Karaten
Dojo (doo-joo)
Plats eller hall där stridskonsten praktiseras
Hajime (ha-ji-me)
Starta eller begynna
Karate-gi (ka-ra-te-gi)
Karatedräkt
Makiwara (ma-ki-wa-ra)
Bräda att slå på för att träna fokusering
Modotte (mo-do-t-te)
Befallning till ro eller avspänning
Mokuso (mo-ku-so)
Befallning att återvända till den ursprungliga platsen
Narande (na-ra-n-de)
Befallning til uppställning
Obi (o-bi)
Bälte
Rei (re-i)
Befallning för bugning (hälsning)
Shomen (sho-o-me-n)
Huvudväggen
Shomen ni rei
Bugning framåt
Sensei (se-n-se-i)
Lärare, instruktör
Sensei ni rei
Bugning mot läraren
Otagai ni rei
Bugning mot varandra
Seiretsu (se-i-re-Tsu)
Befallning till uppställning före och efter lektionen
Seiza (se-i-za)
Ett formellt japanskt sätt att sitta
Tatte (ta-t-te)
Befallning att resa sig upp från Seiza positionen
Vanliga räkneord som i Dojon
Ichi (i-chi)
Ett
Ni (ni)
Två
San (sa-n)
Tre
Shi (shi)
Fyra
Go (go)
Fem
Roku (ro-ku)
Sex
Shichi (shi-chi)
Sju
Hachi (ha-chi)
Åtta
Ku (ku)
Nio
Ju (ju-u)
Tio
Viktiga ord inom Karaten, A-K

A

Age
Lyfta upp
Age-uke
Uppåtgående blockering med armen
Age-zuki
Uppåtgående slag (först rakt)

B

Bushido
Krigarens väg

C

Choku
Rak
Choku-zuki
Rakt slag
Chudan
Bröst- och magtrakten
Chudan-choku-zuki
Rakt slag mot Chudan
Chudan-mae-geri
Spark mot Chudan
Chudan-shuto-uke
Blockering med handkanten vid Chudan-attack

D

Dachi
Benställning
Dan-zuki
Mer än ett slag med samma arm
Dojo
Plats där stridskonsten praktiseras

E

Empi
Armbåge
Empi-uchi
Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt

F

Fudo-dachi
Inrotad benställning (fötterna paralella)

G

Gedan
Nedre delen av kroppen (underlivet)
Gedan-barai
Blockering nedåt
Gedan-choku-zuki
Rakt slag mot Gedan
Gedan-kekomi
Genombrytande spark mot Gedan
Gedan-tzuki
Slag mot Gedan
Gedan-uke
Blockering nedåt
Gi
Dräkt
Gyaku-zuki
Omvänt slag, ex: vänster arm då höger ben är framåt

H

Hachiji-dachi
Avstånd höftbred +45° vinkel på fötterna
Haishu
Baksidan av handen
Haishu-uchi
Slag mot Haishu
Haishu-uke
Blockering med Haishu
Haisoku
Ovansidan av foten (vristen)
Haito
Området mellan pekfingrets kant och tummen
Haito-uchi
Slag mot Haito
Hajime
Starta
Hangetsu-dachi
Benställning med knäna inåtriktade
Hangetsu kata
En formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi
Hanmi
Färdigställning med högerna 45° framåt
Heiko-dachi
Avstånd höftbredd och fötterna rakt fram
Heisoku-dachi
Fötterna tillhipa riktade framåt
Hidari
Vänster
Hiji
Armbåge
Hiji-ate
Genombrytande armbågsteknik
Hiji-ichi
Armbågsteknik inåt i båge, inifrån utåt (se Empi-uchi)
Hiraken
Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden
Hizagashira
Knäskålen

I

J

Jijy-kumite
Sparring (free-fighting)
Jodan
Ansiktet
Jodan-age-uke
Uppåt blockering vid attack mot ansiktet
Jodan-choku-zuki
Rakt slag mot ansiktet
Jodan-kekomi
Genombrytande spark mot ansiktet
Jodan-mae-geri
Spark framåt mot ansiktet
Juji-uke
Blockering med korsade armar

K

Kagi-zuki
Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90° vinkel
Kaisho
Öppen hand
Kakato
Häl
Kanku
Katateknik
Karate
Tom hand
Karate-gi
Karatedräkt
Karateka
Karateutövare
Kata
Formella övningar
Keage
Snärtig sparkteknik
Kekomi
Genombrytande sparkteknik
Kendo
Svärdstrid
Kentsui
Teknik med utsidan av handen när denna är knuten
Kentsui-uchi
Slag med Knetsui
Keri
Spark
Keri-wasa
Sprakteknik
Kiai
Skrik
Kiba-dachi
Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade
Kihon
Grundteknik
Kihon kumite
Grundsparring
Kizami-zuki
Slag med främre handen
Kokutsu-dachi
Benställning med 2/3 av tygnden på bakre foten
Ko-shi
Främre trampdynan
Kumite
Sparring
Viktiga ord inom Karaten, L-Z

L

M

Ma-ai
Avståndsbedömning
Mae-ashi-geri
Spark framåt med främre benet
Mae-empi-uchi
Armbågsteknik framåt
Mae-geri
Framåt spark
Mae-geri-keage
Snärtig framåtspark
Mae-geri-kekomi
Genombrytande spark framåt
Mae-hiji-ate
Genombrytande armbågsteknik framåt
Mae-tobi-geri
”Flygande” spark framåt
Makiwara
En bräda att slå på för att träna fokusering
Mawatte
Vänd
Mawashi-geri
Rund-spark med Ko-shi eller Haisoku som träffar i 90° vinkel
Mawashi-zuki
Ett rund-slag
Migi
Höger
Mikazuki-geri
Rundspark med insidan av foten
Modotte
Befallning att återvända till den ursprungliga platsen
Mokuso
Befallning till meditation eller stilla kontemplation före och/eller efter lektionen
Morote-uke
Blockering där båda händerna används Uchi-uke med stöd av andra handen
Musubi-dashi
Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45°

N

Nagashi-uke
Blockering vid förflyttning bakåt
Nagashi-zuki
Slag under förflyttning
Naotte
Slappna av
Neko-ashi-dachi
Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft
Nidan-geri
Dubbel ”flygande” framåt spark
Nihon-nukite
Handteknik med två fingrar
Nukite
De tre främre fingertopparna används

O

Obi
Bälte
Oi-zuki
Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet
Otagenirei
Hälsa mot varandra
Otoshi-empi-uchi
Armbågsteknik nedåt
Otochi-uk
Blockering rakt nedåt med armen
Otoshi-hiji-ate
Armbågsteknik nedåt (se Otoshi-empi-uchi)

P, Q

R

Rei
Hälsa, buga
Reinoji-dachi
Benställning där fötterna formar ett L
Rensoku-geri
Kombinationsspark
Renzuki
Alternerande slag med båda händerna

S

Sanchin-dachi
Benställning med en fot på 30° axelavstånd bakom främre foten, knäna inåtpressade
Sanren-zuki
Tre slag i rad
Seiken-choku-zuki
Rakt slag där knogarna träffar
Seiretsu
Uppställning
Seisa
Sitt ned
Sensei
Lärare, instruktör
Sensei ni rei
Bugning mot läraren
Shizen-tai
Natrulig position med benen
Shomen
Huvudväggen
Shomen ni rei
Bugning framåt
Shuto
Huvudkanten mellan lillfingret och handleden
Shuto-uchi
Slag mot Shuto
Shuto-uke
Blockering med Shuto med böjd arm
Sochin-dachi
Diagonal bredbent benställning
Sokuto
Fotens yttre kant
Sokuto keage
Snartig sparkteknik med Sokuto
Soto-uke
Blockering med handleden utifrån in mot centrum
Suki
Öppnande, inledning

T

Tameshi-vari
Test av teknikernas styrka
Tanden
Medelpunkt
Tate
Uppåt
Tate-empi-uchi
Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-hiji-ate
Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-shuto-uke
Blockering med Shuto med rak arm
Tate-zuki
Rakt slag med knytnäven lodrät
Tatte
En befallning att resa sig upp från Seiza positionen
Teiji-dachi
Benställning formad som ett T med 30 cm avstånd mellan fötterna
Teisho
Nedre kanten av handflatan
Teisho-uchi
Slag med Teisho i båge
Teisho-uke
Blockering med Teisho
Teisho-zuki
Rakt slag med Teisho
Te-nagashi-uke
Följsam blockering med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt
Te-osae-uke
Blockering nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt
Tobi-keri
Hoppspark
Tobi-yoko-geri
Hoppspark åt sidan
Tsuki
Rakt slag
Tsuki-wasa
Tsuki tekniker

U

Ushi
Slag i båge
Uchi-hachiji-dachi
Benställning med fötterna 45° ionåt samt höftbredds avstånd
Uchi-uke
Blockering med handleden inifrån utåt
Uchi-wasa
Uchi tekniker
Uke
Blockering
Uraken
Baksidan av knytnäven
Uraken-uchi
Slag mot Uraken
Ura-zuki
Rakt slag med knuten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd
Ushiro
Baktåt
Ushiro-geri
Bakåtriktad spark
Ushiro-empi-uchi
Bakåtriktad armbågsteknik
Ushiro-hiji-ate
Bakåtriktad armbågsteknik

V, W

Wan
Arm

X

Y

Yame
Sluta
Yoi
Färdigställning, båda fötterna
Yoko
Sida, tvär
Yoko-empi-uchi
Armbågsteknik åt sidan
Yoko-geri
Spark åt sidan
Yoko-geri-keage
Snärtig spark åt sidan
Yoko-geri-kekomi
Genombrytande spark åt sidan
Yoko-hiji-ate
Armbågsteknik åt sidan
Yoko-kekomi
Genombrytande spark åt sidan
Yoko-tobi-geri
Hoppspark åt sidan

Z

Zenkutsu-dachi
Benställning med 60 % av tygnden på främre benet, Avstånd 80-100 cm mellan främre och bakre foten, Höftbredds avstånd i sidled, Främre foten lätt inåtriktad, bakre foten maximalt framåtvänd