Träna karate

Karate kan utövas av alla oavsett ålder. Shotokankarate, den stil vi utövar, är känd för dess långa, yviga, kraftfulla och raka tekniker som utförs med djupa ställningar.
För dig som inte har dräkt går det bra att träna i joggingbyxor och t-shirt. Vi tränar alltid barfota.
 • Viktigt att veta inför träning

  • Tvätta ALLTID dina fötter före träning.
  • Kom i tid och buga alltid när du går in i Dojon.
  • Använd inga smycken under träning, pga skaderisk.
  • Klipp naglar på händer och fötter före träning, pga skaderisk.
  • Vi medlemmar visar hänsyn och respekt gentemot varandra och andra människor.
  • Alla medlemmar hjälper nya och yngre medlemmar.
  • Godis, tobak, alkoholhaltiga drycker är förbjudna i lokalen.
  • Bråk och/eller olämpligt uppförande medför avstängning.
  • Vi vill att föräldrar hämtar uppe i lokalen.
 • Att träna Karate

  Att träna Karate innebär att du tränar hela kroppen och ökar din styrka och smidighet. Karate innebär också träning i självförsvar. Många tränar Karate för att det är en ypperlig träningsform för att hålla sig vältränad och samtidigt utveckla sin koordination, rörlighet och styrka. Framförallt utvecklas en bra bålstyrka vilket gör att personer med ryggproblem stärker upp muskulaturen och i många fall kan bli fria från sina symtom. Karate har hjälpt många med koncentrationssvårigheter att hålla ett bättre fokus.

  Träningen sker alltid med en instruktör som börjar träningen med upprop, leder träning och avslutar träningen med meditation. Denna struktur skapar en harmonisk inlärningsmiljö som fokuserar på det man gör just här och nu. Barnträningen hålls med fokus på att leken ska vara ett naturligt inslag i träningen. Vuxenträningen ska också vara rolig men här läggs ett större fokus på att det ska bli ett bra träningspass där stryka, kondition, koordination, teknik m.m. vägs in. Träningen bygger mycket på att vi tar hjälp av varandra, där attacker med slag och sparkar följs av motpartens blockering och kontring. Utövandet från båda sidor ska alltid ske med kontroll. Skador är väldigt sällsynta men blåmärken får alla vi som älskar kampsport leva med. För de som vill tävla hålls speciella tävlingsträningar.

  Karate (Kara 'tom', te 'hand') är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. De flesta räknar Funakoshi Gichins uppvisning i Tokyo 1922 som startskottet i japansk karate.

  Karate är indelat i tre delar: kihon (grunder), kata (former) och Kumite (sparring).

  Kihonträning (Grundträning)
  Grundträningen består av Tsuki (slag), Keri (sparkar) och Uke (blockeringar). Denna teknikträning tränar vi på hela tiden för att till slut uppnå maximal effekt i respektive teknik.

  Kata (Form)
  Kata är ett bestämt antal förutbestämda rörelser som iscensätter försvar mot attacker mot motståndare. Serierna kombineras med en serie av förutbestämda grundtekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker och kroppsförflyttning åt olika håll.

  Kumite (Fighting/sparring)
  Kumite är då du praktiskt använder grundteknikerna. Teknikerna i Fighting/Sparring är kontrollerade men lätt kontakt mot kroppen är tillåten. Vid avancerad sparring för brun- och svartbälten tillåts även lätt kontakt mot ansiktet samt hård men välkontrollerad kontakt mot kroppen.
 • Karate består av

  • Form
   Ambitiös Karateträning i kroppsrörelse eller form, vilken är psykiskt och fysiskt korrekt.
  • Balans
   Alla delar av kroppen måste harmoniera (formen) för att kunna uppnå nödvändig balans och stabilitet då man utför de mångskiftande karateteknikerna.
  • Tyngdpunkt
   Tyngdpunkten skiftar alltid. Detta är nödvändigt för att undvika att ge motståndaren möjlighet till attackera.
  • Kraft
   Karatens grundslag och grundsparkar förvärvar sin styrka vid koncentration av maximal styrka vid träffögonblicket.
  • Hastighet
   Styrkekoncentrationen beror till stor del på den hastighet med vilken karatetekniken utförs. Större hastighet resulterar i större kraft.
  • Kratfkoncentration
   För att förvärva maximal kraft är det nödvändigt att vid träffögonblicket samtidigt använda maximal hastighet i kombination med styrkan från alla delar av kroppen.
  • Musklernas betydelse
   Kraft att röra kropper erhålls via musklerna. Vältränade, kraftfulla och elastiska muskler är nödvändiga.
  • Rytm
   Det rätta framförandet av en serie rörelser är omöjlig utan rytm. En jämn och samtidigt kraftfull växling av kroppen från en teknik till en annan är ett absolut krav.
  • Timing
   Korrekt timing är av yttersta vikt vid utförandet av tekniker. Om timingen är bristfällig misslyckas tekniken.
  • Höfter
   Genom att använda höfterna erhålls maximal kraft vid varje rörelse.
  • Tanden
   TANDEN är området direkt bakom naveln i kroppens centrum. Det är här kroppens tyngdpunkt finns. Japanska budoinstruktörer har ständigt betonat TANDENS betydelse. De anser att här finns livskraftens centrum, samt att detta område tillsammans med höfterna utgör grunden för kraften och balansen vid alla rörelser och tekniker.

Gradering

Vid en gradering har du möjlighet att komma upp till en ny KYU (grad). Barn och ungdomar upp till och med 14 år graderar två gånger till ny grad.
Som nybörjare flyttas du upp till kommande grad efterhand som du blir duktigare i sporten. Detta sker genom ett prov "Gradering".
Grader (KYU) och vad som krävs för respektive bältesfärg.
Rött Bälte (9 KYU)
KATA - Taikyoku Shodan

KIHON
 • Kibadachi och Chokuzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai
 • Zenkutsudachi Ageuke
 • Zenkutsudachi Sotouke
 • Zenkutsudachi Uchiuke
 • Maegeri
 • Maegeri Gyakuzuki
 • Mawashigeri
KUMITE - Gohon Kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan
Försvar: Ageuke samt Sotouke
Orange Bälte (8 KYU)
KATA - Heian Shodan

KIHON
 • Kibadachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sotouke Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke
 • Maegeri
 • Maegeri Oizuki
 • Mawashigeri
 • Kibadachi Yokokeage geri
KUMITE - Gohon Kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan
Försvar: Ageuke Gyakuzuki samt Sotouke Gyakuzuki
Gult Bälte (7 KYU)
KATA - Heian Nidan samt föregående Katas

KIHON
 • Kibadachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai
 • Kokutsudachi Shutouke (framåt och bakåt)
 • Gyaku-uchiuke Maegeri Gyakuzuki
 • Maegeri Gyakuzuki
 • Mae-ashigeri (landa bakåt) Kizamizuki (baklänges)
 • Mawashigeri
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Kibadachi Yokokeage Geri
 • Kibadachi Yokokekomi Geri
KUMITE - Gohon Kumite

Attack: Oizuki Jodan samt Oizuki Chudan
Försvar: Ageuke Maegeri samt Sotouke Mae-ashigeri Gyakuzuki
Grönt Bälte (6 KYU)
KATA - Heian Sandan samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki samt Gedanbarai
 • Kokutsudachi Shotouke därefter Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Maegeri Oizuki Gyakuzuki
 • Maegeri Jordan därefter Maegeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Maegeri Chudan därefter Mawashigeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Kibadachi Yokokeage Geri
 • Zenkutsudachi Kekomigeri
KUMITE - Ippon Kumite

Attack: Oizuki Jodan, Oizuki Chudan, Maegeri Chudan
Försvar: Valfri block och kontring
Blått Bälte (5 KYU)
KATA - Heian Yodan samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki, Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki samt Gedanbarai (baklänges)
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi
 • Zenkutsudachi Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke därefter Zenkutsudachi Gyakuzuki (fram och tillbaka)
 • Kokutsudachi Moroteuke
 • Maegeri Oizuki Gyakuzuki samt Gedanbarai
 • Maegeri Chudan därefter Maegeri Jodan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki
 • Maegeri Jordan därefter Mawashigeri Jodan (3ggr fram och tillbaka)
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri framåt, med samma ben Yokokeage-geri åt sidan
KUMITE - Ippon Kumite

Attack: Oizuki Chudan, Oizuki Jodan, Maegeri Chudan, Kekomigeri
Försvar: Valfri block och kontring
Blått Bälte (4 KYU)
KATA - Heian Godan samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Oizuki
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sotouke därefter Kibadachi Yokoempi samt Uraken
 • Zenkutsudachi Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki
 • Kokutsudaschi Uchiuke
 • Kokutsudachi Moroteuke (baklänges)
 • Zenkutsudachi Moroteuke
 • Maegeri Chudan Mawashigeri Chudan (3ggr fram och tillbaka)
 • Mawashigeri Gyakuzuki därefter på samma ställe Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Kekomigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri med samma ben Yokoekomi åt sidan
KUMITE - Ippon Kumite

Attack: Oizuki Chudan, Oizuki Jodan, Maegeri Chudan, Kekomigeri Chudan, Mawashigeri Chudan/Jodan
Försvar: Valfri block och kontring
Brunt Bälte (3 KYU)
KATA - Tekki Shodan samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uraken Gyakuzukii
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi, vänd baklänges Gedanbarai Gyakuzuki (baklänges)
 • Kokutsudachi Shutouke därefter Mae-ashi-geri Nukite
 • Kokutsudachi Shutouke vänd baklänges därefter Mae-ashi-geri Nukite Kizamuzuki
 • Zenkutsudachi Uchiuke Gyaku-haito, vänd baklänges Kibadachi Tetsui därefter Gyakuzuki (2ggr/sida)
 • Zenkutsudachi Maegeri Mawashigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Oizuki Gedanbarai Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Gyakuzuki
 • Ushirogeri
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Ushirogeri Kekomigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri Ushirogeri (samma ben)
KUMITE - Samtliga Gohon Kumite i följd - Ju Ippon Kumite

Attack: Oizuki Jodan, Oizuki Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Kekomigeri Ushirogeri
Försvar: Valfri block och kontring

Ju Kumite - 1 motståndare
Brunt Bälte (2 KYU)
KATA - Bassai Dai samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uraken Gyakuzuki
 • Kokutsudachi Shutouke (2 steg fram sedan 1 steg bak) därefter steg åt sidan Zenkutsudachi Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mawashiempi
 • Zenkutsudachi Maegeri Mawashigeri (samma ben) Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Maegeri Uchimawashigeri (samma ben) Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ushirogieri
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Ushirogeri Kekomigeri Ushimawashigeri
 • Zenkutsudachi Maegeri Kekomigeri Mawashigeri (samma ben)
 • Zenkutsudachi Gyakuzuki 4 väderstrecken (180', 90', 180', 90') 4 slag
KUMITE - Ju-Ippon Kumite (samma som till 3 KYU)

Ju Kumite - 2 motståndare
Brunt Bälte (1 KYU)
KATA - Kanku Dai samt föregående Katas

KIHON
 • Zenkutsudachi Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Sanrenzuki
 • Zenkutsudachi Kizamizuki Oizuki
 • Kokutsudachi Shutouke Mae-mawashigeri Gyakuzuki (baklänges)
 • Zenkutsudachi Ageuke Gyakuzuki Gedanbarai Gyakzuki Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi Mawashigeri Mae-Kekomigeri Oizuki Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Ushirogeri Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Uchimawashigeri Uraken Gyakuzuki
 • Zenkutsudachi Mae-ashi-geri Maegeri Mawashigeri Uraken Gyakuzuki (2ggr/sida)
 • Zenkutsudachi Maegeri Keagegeri Kekomigeri Ushirogeri (2ggr/sida)
KUMITE - Ju-Ippon Kumite

Ju Kumite - 3 motståndare
Träningsschema: Hösten 2022

Träningsdagar och tider HT22 (v 34 - v 51):

Tisdag
17.00-18.00 - G1 Nybörjare 7-14 år
18.00-19.00 - G4 Avancerad 15+ år
19.00-20.00 - G3 Nybörjare 15+ år

Torsdag
17.30-18.30 - G2 Avancerad 7-14 år
18.30-19.30 - G4 Avancerad 15+ år
19.30-20.30 - G3 Nybörjare 15+ år

Ingen träning på röda dagar eller skollov.
Information om träningsdagar och tider för vårterminen 2023 (startar v. XX) kommer inom kort.
Utrustning
Vi tränar barfota i vit dräkt - Gi.

Du som är nybörjare kan träna i joggingbyxa och t-shirt.

Du behöver inte ha dräkt under din nybörjartid. Däremot kräver att du har en dräkt under din gradering. Du som vill träna Kumite (fight) måste ha egna handskar och tandskydd. Det finns även fot- och benskydd att köpa liksom hjälm. All utrustning kan du köpa genom klubben.

Då vi tränar barfota är det viktigt att du alltid har rena fötter under träningen. För att undvika skador är det viktigt att du har kortklippta naglar och att du tar av dig dina smycken.
Instruktörer
Sensei Nicklas Krona, 5 DAN
Sensei Johan Dahlgren, 3 DAN
Sensei Per Hamrin, 1 DAN
Sensei Urban Karlsson, 1 DAN
Senpai William Nordin, 1 KYU
Stefan Kappers, 4 KYU

Karatens filosofi är att du hjälper övriga Karatekas att vidareutvecklas mot högre kunskap och grad.

Vi är alltid två intruktörer till varje träningspass.


Många av våra instruktörer har varit aktiva i vår klubb under lång tid och har därmed god kunskap om hur klubben fungerar.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra instruktörer genom de utbildningar som finns att tillgå via Smålandsidrotten.

Vi har även hjälpinstuktörer som bistår den ordinarie instruktören. På så sätt utbildar vi våra nya instruktörer till att få erfarenhet och kunskap om vårt sätt att leda träningspassen.

Första knattegradering kan ske efter ett års träning, dvs efter två terminer.

Vid gradering betalas en graderingsavgift samt avgift för bälte.

Efter godkänd gradering byter du till ett nytt bälte med annan färg "högre grad". Du börjar med vit färg och går sedan upp till svart bälte i nio steg. Även svart bälte kan sedan tas i flera steg efter lång och hård träning.

Som nybörjarknatte har du möjlighet att gradera efter att du har tränat i två terminer. Därefter kan du gradera i slutet av varje termin. Knattar graderar två gånger till varje ny grad.

Vuxennybörjare kan gradera efter varje termin.

Förutsättningen för en gradering är ett aktivt tränande.

Då du graderar visar du upp dina kunskaper för en examinator. Du visar upp KIHON, KUMITE och KATA som tillhör den KYU du graderar till. Graderingarna blir mer avancerade ju närmare du kommer svart bälte.

Vi graderar en gång per termin.

Vid din första gradering får du ett graderingshäfte som du därefter alltid kommer att ha med dig vid dina kommande graderingar. I häftet fyller examinatorn du graderar för i vilken grad du har graderat till. Häftet gäller upp till svart bälte. Vi kan gradera upp till 1 KYU. För gradering till svarta bälten tar klubben hjälp av Sensei Paul kee 7 dan, Sverige, chefsinstruktör för BKO.

Postadress

Kalmar Karateklubb
C/O Dahlgren
Kalmarvägen 110
393 65 Kalmar

Besöksadress

Giraffens Köpcentrum
Polhemsgatan 6

Vår Klubblokal och Dojo ligger i Giraffens Köpcentrum med ingång mot Erik Dahlbergs väg, samma entré som Kalmar Superbowl

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Swish 123 165 81 11
© Kalmar Karateklubb